Teknikskribent och teknikjournalist


När jag arbetar som teknisk översättare förvandlar jag tekniska texter på engelska till svenska texter. Som teknikjournalist består mycket av mitt arbete av att översätta specifikationer, testdata och annan teknisk jargong till begriplig svenska.

Jag tycker helt enkelt om att förklara och begripliggöra teknik, både som översättare och som skribent. översättning går ut på att förmedla originaltextens budskap, inte att översätta enstaka ord. Förklaringar skall vara korta och faktaintensiva utan omvägar och uttryckt med vardagsspråk. Kort är vackert, enkelt är tydligt.

Jag är nyfiken på alla former ny teknik. Jag skriver om datorprylar, översätter texter om program, korrekturläser och faktagranskar allt från tidningstexter till bilkataloger. Men mest skriver jag numera om foto, fotoutrustning och fototeknik. Vilket hör ihop med att jag utöver skrivandet också arbetar som frilansfotograf.

Min bakgrund

Jag är en maskiningenjör som i början av 1990-talet hamnade på IBM som teknisk översättare. Jag har sedan dess aldrig helt lämnat IT-världen även om jag numera ägnar mig mest åt fotorelaterad teknik. Genom åren har jag hunnit arbeta som översättare, systemtestare, dokumentatör och frilans- journalist.

Akademiskt är jag en utvecklingsingenjör som också läst tre terminer medie- och kommunikationsvetenskap och tre terminer data- och systemvetenskap.

Jag har genom åren hunnit arbeta hos en lång rad företag som översättare, systemtestare, teknikskribent och frilans- journalist: IBM, Apple, Peoplesoft, Oracle, Ericsson, Adobe, BMW, IDG för att ta några exempel. Jag är sedan 2002 frilansare med egen firma.

© Martin Agfors 2016